logo n

Jesteśmy jedyną w regionie placówką, szkolącą osoby niepełnosprawne.

Prowadzimy szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób z ograniczeniem ruchowym kończyn dolnych, nieposiadającym jednej ręki oraz z ograniczeniami ruchowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.

 Posiadamy samochód osobowy marki Fiat Panda wyposażony w urządzenie umożliwiające jazdę osobom niepełnosprawnym.

W celu właściwego przygotowania do egzaminu państwowego jako standard zostały przewidziane:

  • zajęcia teoretyczne bez limitu godzin prowadzone przez doświadczonego wykładowcę
    z przygotowaniem pedagogicznym,
  • wykłady w tygodniu lub weekendy dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów,
  • 30 godzin zajęć praktycznych w zakresie prowadzenia samochodu w ruchu miejskim
    ze szczególnym uwzględnieniem tras egzaminacyjnych i manewrowania na placu,
  • terminy i czas zajęć praktycznych  dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów.

Ze względu na brak posiadania przez Ośrodek Egzaminacyjny WORD w Wałbrzychu pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniamy możliwość zdawania egzaminu państwowego samochodem, na którym było przeprowadzone szkolenie.